Contoh Surat Berhenti Kerja

Format surat berhenti kerja. Surat berhenti kerja wajib dibuat bagi karyawan yang berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Membu...

Contoh Surat Undangan Peresmian Kantor

Artikel contoh surat undangan untuk agenda peresmian kantor baru. Dalam dunia bisnis acara peresmian kantor baru tentunya akan dihadiri ole...

Contoh Surat Pemberitahuan Untuk Wali Murid

Surat pemberitahuan dari pihak sekolahan untuk wali murid bermaksud untuk memberitahukan hal tertentu yang dianggap wajib untuk diketahui o...

Contoh Surat Pemberitahuan Untuk Orangtua Murid

Surat pemberitahuan dari pihak sekolahan kepada orangtua murid bermaksud untuk memberitahukan hal tertentu yang dianggap wajib untuk diketa...

Pengertian dan Contoh Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

Definisi surat setoran pengembalian belanja (SSPB) adalah surat setoran atas penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (bersif...